הרשמו לניוזלייטר שלנו והשארו מעודכנים בכל המבצעים

  מדיניות משלוחים והחזרות

  1. מועדים ואופן אספקה:

  המוצרים והמצרכים שהלקוח הזמין יסופקו באמצעות שליח העובד ב"עדן מקדם"  או באמצעות ספק חיצוני צד ג' אשר יספק את ההזמנה לכתובת הלקוח שנמסרה בעת ההזמנה באתר. "עדן מקדם"  אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לקהל לקוחותיה מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שצויינו בהזמנות, יחד עם זאת ,אין באפשרות "עדן מקדם" להבטיח כי השירות המוענק באתר יספק את דרישות קהל לקוחותיה או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

   

  1.8. המוצרים יסופקו ללקוח או למיופה כוחו, שמצוין בטופס ההזמנה ובאישור ההזמנה מאתר "עדן מקדם", במידה והמשלוח יבוצע באמצעות ספק צד שלישי הנמען למשלוח (הלקוח או מיופה כוחו) יפורט בטופס פרטי המשלוח של ספק הצד ג' אשר מספק שירותי שליחויות עבור "עדן מקדם" .ספק הצד ג' עלול לפנות ללקוח על מנת לתאם את קבלת החבילה על הלקוח להיות נוכח בכתובת למשלוח (בין אם לוקר/חנות) במועד אשר הגדירה חברת השליחויות לאיסוף/קבלת המשלוח כדי שמשלוחי "עדן מקדם" יוכלו להימסר לידיכם .מובהר כי "עדן מקדם"  תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ושיקול דעתה של ספק הצד ג' האמון על השליחויות מהאתר והכול בהתאם להוראות כל דין.

   

  2.8. מוקד שירות הלקוחות של האתר ישתדל לעדכן אתכם בכל מקרה של שינוי במועד האספקה, לא תהיה ללקוח כל טענה דרישה או תביעה כלפי "עדן מקדם"  במקרה שמועד האספקה יהיה שונה (מוקדם או מאוחר) מהמועד המועדף הנקוב בהזמנה ,ובכל מקרה הלקוח לא יהיה פטור מלשלם עבור ההזמנה עצמה. מובהר ומודגש בזאת ,כי המשלוחים נעשים ע"י ספק חיצוני עמו התקשרה "עדן מקדם"  על פי הסכם ההתקשרות שלה עמו. במידה וישנו עיכוב חריג באפשרות שקדיה לזכות את הלקוח בדמי המשלוח ששלומו על ידי הלקוח, זיכוי זה הוא בהתאם לרצונה של "עדן מקדם"  ו"עדן מקדם"  אינה מחוייבת בו.

   

  3.8. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום ,אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי  מי שיהיה נוכח במקום באותה עת או לחילופין לבקשת הלקוח המשלוח יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח ובתנאי שציינתם זאת בשדה "הערות" בטופס הרכישה.

   

  4.8. במקרה שבו המשלוח הושאר לבקשת הלקוח ליד דלת הבית האחריות על המצאות המוצרים באריזות, טריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול על הלקוח בלבד . "עדן מקדם"  לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מען המשלוח.

   

  5.8. היה והלקוח לא ציין שברצונו להשאיר את המשלוח ליד דלת הבית ולא היה אדם בגיר במענכם לקבל את המשלוח, משלוח המוצרים יוחזר לסניפי "עדן מקדם" או יבוצע על פי אופן עבודת ספק הצד השלישי אותו "עדן מקדם" בחרה לצורך משלוח המוצרים. במידה ו"עדן מקדם"  תחזיר את המשלוח לאחד מסניפיה, על הלקוח תהיה מוטלת החובה ליצור קשר ולתאם מועד חדש לאספקת המשלוח ותחויבו לשלם דמי משלוח נוספים ומלאים ללא הנחות.

   

  6.8. מובהר כי "עדן מקדם"  לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח, הספק החיצוני (ספק צד ג') עמו התקשרה "עדן מקדם".

   

  7.8. בכל מקרה , "עדן מקדם"  לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת המוצרים אשר שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של "עדן מקדם"  לרבות עיכובים אשר נגרמו על ידי הספק החיצוני ו/או שביתות ,השבתות וכיו"ב.

   

  8.8. באחריות המזמין לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולבצע השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, מבלי לעכב את השליח .בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר שבאתר עד 24 שעות מקבלת המשלוח.

   

  9.8. רכישת משקאות אלכוהוליים ,מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 בעת הזמנת המוצרים כחוק.

   

  10.8. לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח, דמי המשלוח בהם תחויבו מותאמים לסוג המשלוח שבחרתם ויוצגו בטופס הרכישה שבו מבצעים האישור הסופי של פרטי ההזמנה . יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח ,כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

   

  11.8.  מחיר דמי המשלוח העדכני יוצג באתר בטופס ההזמנה ול"עדן מקדם"  הזכות לשנות את דמי המשלוח ו/או לגבות דמי משלוח שונים לאזורים שונים ו/או על פי סכום ההזמנה ו/או על פי משקל ההזמנה ו/או על פי סוג המוצרים שבהזמנה. "עדן מקדם" רשאית לשנות את סוגי המשלוחים, מחיריהם, אזורי ההפצה והגדרות אלו מעת לעת על פי החלטתה הבלעדית וללא חובת הודעה מוקדמת למעט הצגת המחיר העדכני ברגע ההזמנה.

   

  12.8. מחירי המשלוח כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) הנקבע על פי הדין החל במדינת ישראל ונקובים בשקלים חדשים.

   

  13.8. במידה שיתברר ל"עדן מקדם" כי היא איננה יכולה ,במסגרת אמצעיה הרגילים ,לספק לרוכש המוצרים בכתובת אותה הגדיר הלקוח לאספקת המשלוח כפי שהיא מפורטת באתר ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי הספקים החיצוניים, כפי שיהיו מעת לעת, יספקו את המוצר לכתובת האמורה ,תהא "עדן מקדם"  רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד ובכפוף למתן הודעה מקדימה ללקוח עד למועד האחרון לאספקת המוצר. במידה ובוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב "עדן מקדם"  לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם ) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ,לפי העניין ,והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

   

  1. שינויים וביטולים

  אתר "עדן מקדם"  עושה מאמץ לאפשר לכם גמישות בשינוי פרטי הזמנתכם ואף אפשרות לביטול ההזמנה תקנון זה קובע באיזה אופן ומתי הלקוח יוכל לשנות את תוכן ההזמנה,להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהוזמנו ואף לבטל את ההזמנה. "עדן מקדם"  תעשה מאמצים לאפשר החזרת מוצרים גם בטווח זמן העולה על המוגדר בתקנון זה וזאת בהתאם להחלטתה ולשיקוליה הבלעדיים.

   

  1.9. בקשות לשינוי הזמנה תתקבלנה רק בטווח הזמן בין ביצוע ההזמנה למשלוח וחיוב החבילה.

   

  2.9. ביטול שינוי והחזרת הפריטים הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א

   

  3.9. טווח הזמן המוגדר בו ניתן לבצע שינויים ייקבע ע"י "עדן מקדם" ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ועלול להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש על ידי "עדן מקדם".

   

  4.9. במקרה בו הלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר משלוח הפריטים, הלקוח ישא בעלות המשלוח אותה שילמה "עדן מקדם"  לצד השלישי המספק את המשלוח ויזוכה בעלות הפריטים.

   

  5.9. בקשות לשינוי הזמנה יש להפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר באתר, או באמצעות אמצעי התקשורת אותם מציעה "עדן מקדם"  על מנת ליצור קשר עם שירות הלקוחות. בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות הפרטים אותם הזנתם בתהליך ההזמנה.

   

  6.9. הלקוח רשאי לבטל כל הזמנה שביצע באתר, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבל, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכש. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, ניתן לעשות זאת באמצעות שירות הלקוחות של האתר.

   

  7.9. מוצרים טריים (לדוגמה: מוצרי חלב, ביצים) או מוצרים שנרכשו בתפזורת (לדוגמה: ירקות ופירות, פירות יבשים במשקל, אגוזים במשקל) לא יתקבלו חזרה.

   

  8.9. במוצרי מזון אחרים- בתוך עד שבועיים מקבלתם או עד עשרה ימים לפני מועד תפוגת המוצר, לפי המוקדם מבין השניים בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.

   

  9.9. במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים אחרים כמשמעם בחוק הגנת הצרכן טווח החזרת המוצרים הינו עד שבועיים ממועד קבלת המוצרים בפועל.

   

  10.9. אם נפתחה אריזת המוצר על ידי הלקוח או בוצע שימוש בו, לא יהיה ניתן להחזיר את הפריט אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.

   

  11.9. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה ,לא יהיה לו כל תוקף ,והכול בכפוף להוראות כל דין.

   

  12.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית "עדן מקדם"  לבטל זכאות לבצע עסקאות באתר בדיעבד בכל אחד מהמקרים הבאים: 1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו על ידי הלקוח במכוון פרטים שגויים 2. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל ,הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של "עדן מקדם"   3. אם הלקוח השתמש בשירותים המוצעים על ידי אתר "עדן מקדם" לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה 4. אם הלקוח הפר את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר שתציע "עדן מקדם". 5. אם הלקוח חייב כספים ל"עדן מקדם" או לחברות הקשורות עמה

   

  13.9. בכפוף לאמצעי התשלום של העסקה, בשלב החיוב של כל עסקה תבצע "עדן מקדם"  דרך חברת סליקה ו/או חשבון Pay Pal בדיקה של כרטיס האשראי ו/או חשבון ה Pay Pal בהתאם לאמצעי התשלום הרלבנטי והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי ו/או כל אישור אחר שיידרש בהתאם לאמצעי התשלום הרלבנטי, לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

   

  בניית חנות וירטואלית בניית חנות וירטואלית